10 ก.ย. 2555

๗/๐๘/๕๕


วันศุกร์ ที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ

ผลการปฏิบัติงาน
๒.    นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น