10 ก.ย. 2555

๑๗/๐๘/๕๕


วันศุกร์ ที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      ทางโรงเรียนพาเด็กไปศึกษาดู ณ มอ.สงขลา (งานวิทย์ฯ และงานเกษตรแฟร์) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น