10 ก.ย. 2555

๒๗/๐๗/๕๕วันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้นม.๓ เรื่อง การทำผ้าบาติก
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชัน ม.๓ สามารถบอกวิธีการทำผ้าบาติกได้ทุกคน
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น