10 ก.ย. 2555

๒๓/๐๗/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้วแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง คำราชาศัพท์
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนสนุกกับการเล่นเกมคำราชาศัพท์และเป็นผลทำให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น