10 ก.ย. 2555

๑๐/๐๘/๕๕


วันศุกร์ ที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เวลา ๐๘: ๐๐ น. – ๑๑: ๐๐ น. จัดกิจกรรม cleaning day


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น