10 ก.ย. 2555

๓/๐๘/๕๕


วันศุกร์ ที่ ๓  สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้นม.๒/๑ เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต
๓.      
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชัน ม.๓ สามารถบอกวิธีการทำผ้าบาติกได้ทุกคน
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น