21 มิ.ย. 2555

๒๒/๐๖/๕๕


วัน ศุกร์  ที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.    เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๓.   ซ้อมเชียร์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร

ปัญหาและการแก้ไข
_


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น