21 มิ.ย. 2555

๑๙/๐๖/๕๕


วัน อังคาร  ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.    เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ม.๑/๒  เรื่อง การกล่าวคำอวยพร
๓.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นม. ๒/๑ เรื่อง การพูดอวยพร
ม.๒/๒ เรื่อง คำสมาส
๔.    บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๕. ซ้อมเชียร์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.       นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.      นักเรียนสามารถพูดคำอวยพรในโอกาสต่างๆ ได้ในระดับดี
๓.      นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร

ปัญหาและการแก้ไข
_

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น