21 มิ.ย. 2555

๑๕/๐๖/๕๕


วัน ศุกร์  ที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.    เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ม.๓/๑ เรื่อง พ่อเห็นแก่ลูก
๓.   บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๓.   ซ้อมเชียร์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.นักเรียนสามารถยกตัวอย่างคำซ้ำ คำซ้อน ได้ทุกคน
๓.นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร

ปัญหาและการแก้ไข
_

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น