21 มิ.ย. 2555

๑๒/๐๖/๕๕


วัน อังคาร  ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.    เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ม.๑/๒  เรื่อง การกล่าวคำอวยพร
๓.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นม. ๒/๑ เรื่อง คำประสม
ม.๒/๒ เรื่อง พรที่สัมฤทธิ์
๔.    บริการอาหารกลางวันให้นักเรียนจัดบอร์ด วันครู

ผลการปฏิบัติงาน
๑.       นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.      นักเรียนสามารถพูดคำอวยพรในโอกาสต่างๆ ได้ในระดับดี
๓.      นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร

ปัญหาและการแก้ไข
_

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น