21 มิ.ย. 2555

๑๘/๐๖/๕๕


วัน จันทร์  ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรม       
๑.    เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นม. ๒/๑ เรื่อง คำสมาส
๓.   บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๔.    ซ้อมเชียร์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.       นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.      นักเรียนสามารถยกตัวอย่างคำประสมได้ในระดับดี
๓.      นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร์

ปัญหาและการแก้ไข
_

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น