8 มิ.ย. 2555

๓๑/๐๕/๕๕


วัน  พฤหัสบดี ที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๕
เข้าค่ายอบรมจริยธรรม พุทธ – มุสลิม สู่ชุมชน ณ. มัสยิสบ้านพังปริง

กิจกรรม
๑. คุมเด็กเข้าแถวขึ้นรถเดินทางไป ณ มัสยิสย้านพังปริง
๒. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
๓. จัดกิจกรรมนันทนาการ

ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวขึ้นรถเดินทางไป ณ มัสยิสย้านพังปริงเรียบร้อย
๒.  นักเรียนสนุกกับกิจกรรมที่จัด และนักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ

ปัญหาและการแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น