19 พ.ค. 2555

ประวัติส่วนตัว


              ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาว รัตติยา  บ่อหนา
รหัส 5111113121 หลักสูตรภาไทย
โทรศัพท์ 080 – 6491482
E – mail  hahnaruk@hotmail.com
เกรดเฉลี่ยสะสม ภาคเรียน 3.10
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุขุมาล  จันทวี
ชื่อบิดา นายอ้าหมาด  บ่อหนา
ชื่อมารดา นางสาหร้อฟ๊ะ  บ่อหนา
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๖๐โทรศัพท์๐-๗๕๓๔- ๙๓๒๔ website http://btkschool.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น